Afișare ofertă de vânzare teren – AMARIUTEI GABRIELA CATALINA, nr. 20 din 11/11/2021

Afișare ofertă de vânzare teren – AMARIUTEI GABRIELA CATALINA, nr. 20 din 11/11/2021

PROCES VERBAL DE AFISAJ

Azi, data de mai sus, subsemnaţii MĂGUREANU SIMONA ELEONORA – secretar general UAT si Bîrlogeanu Ovidiu – Consilier in cadrul aparatului propriu al primarului comunei, am procedat la afişarea ofertei de vanzare a terenului in suprafaţa de suprafaţa de 0.0313 ha a numitului/ei/lor AMĂRIUŢEI GABRIELA CĂTĂLINĂ, oferta inregistrata in registrul special sub nr. 20 din 11/11/2021, fiind întocmită lista preemtorilor si notificaţi preemptorii conform prevederilor legale in materie.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.

Radu Mariana – Secretar General Delegat UAT