ANUNŢ COLECTIV 12.11.2019

COMUNA BUNESTI

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate
12.11.2019

În temeiul art. 47 alin. (2), (4), (5) din Legea nr 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ- fiscal/

nr. şi data actului

1. ANDREI ADELINA COM BUNESTI, SAT FIREŞTI, STR PANSELUTEI NR 17 SOMAŢIE NR 7426/6.11.2019 TITLU EXEC NR 7427/6.11.2019
2. ALEXANDRU HERMINA COM BUNESTI, SAT RIPANESTI STR TEIULUI NR 6A SOMAŢIE NR 7406/6.11.2019 TITLU EXEC NR 7407/6.11.2019 SOMAŢIE NR 7408/6.11.2019 TITLU EXEC NR 7409/6.11.2019
3. ALEXANDRU MIHAELA COM BUNESTI, SAT RIPANESTI STR TEIULUI NR 6 SOMAŢIE NR 7400/6.11.2019 TITLU EXEC NR 7401/6.11.2019
4 ALEXANDRU SECUNDA COM BUNESTI, SATTEIUSU STR BROZBESTI NR 27 SOMAŢIE NR 7424/6.11.2019 TITLU EXEC N R 7425/6.11.2019
5. BAICU ELVIRA COM BUNESTI, SAT RIPANESTI, STR TEIULUI NR 2 SOMAŢIE NR 7285/1.11.2019 TITLU EXEC NR 7286/1.11.2019
6. UCA FLORIN MARIUS CISNADIE, STR ARGINTULUI NR 19A SOMAŢIE NR 7164/28.10.2019 TITLU EXEC NR 7165/28.10.2019
7. ZANFIR PETRE COM BUNESTI, SAT BUNESTI, STR SĂLCIILOR NR 1 SOMAŢIE NR 7295/1.11.2019 TITLU EXEC NR 7296/1.11.2019
8. RECOLD COLECTING SRL COMUNA BUNESTI, SAT BUNESTI, STR SĂLCIILOR NR 2 SOMAŢIE NR 7298/1.11.2019 TITLU EXEC NR 7299/1.11.2019

 

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, îl puteţi contacta pe domnul Birlogeanu Ovidiu, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0762258913.

Şeful compartimentului, ZOTICA ELENA DORINA