Anunț public privind decizia etapei de încadrare privind înființarea sistemului de distribuție gaze naturale

Primăria comunei Buneşti, titular al proiectului “INFIINȚARE SISTEME DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BUNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ÎNFIINTARE SISTEME DE D1STRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BUNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA”, propus a fi amplasat în judeţul Vâlcea, comuna Buneşti şi comuna Mihăeşti.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.