Anunt selectie dosare concurs

Afişat azi, 06.09.2021, ora 15:00 la sediul Primăriei comunei Bunesti
ANUNŢ

În urma verificării modului de îndeplinire de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concursurile organizate în data de 10 septembrie 2021, pentru ocuparea funcţiilor contractuale de buldoexcavatorist şi şofer în cadrul Compartimentului Administrativ – aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bunesti, au fost selectate dosarele de înscriere ale candidaţilor în vederea participării la concurs, astfel:

  • pentru ocuparea funcţiei contratuale de buldoexcavatorist în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului specialitate al Primarului Comunei Bunesti:
    Numele şi prenumele candidatului: Ciobotea Dumitru – Admis
  • pentru ocuparea funcţiei contractuale de şofer în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului specialitate al primarului Comunei Bunesti:

Numele şi prenumele candidatului:
1. Ancuţa Nicolae Cătălin – Admis
2. Uscatu – Vâlceanu Nicolae – Daniel Admis

Afişat astăzi:

Cu drept de contestaţie o zi lucrătoare de la data afişării rezultatu Comisia de concurs:

1 .Văduvă Dumitru-Administrator public-presedinte comisie –

2. Popescu Carmen- Consilier juridic CJ -membru comisie –

3. Radu Mariana-Secretar cu delegatie-membru comisie – selecţiei dosarelor. Secretar comisie Consilier superior, Zotica Elenb Dorina –

Anexa la Hotărârea Guvernului nr.2867H)11 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.