Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, gradul profesional superior – Relații cu publicul

ANUNȚ

Primăria Comunei Bunesti, județul Valcea, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, gradul profesional superior , in cadrul compartimentului Relații cu Publicul, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bunesti, județul Vâlcea.

Denumirea funcției publice vacante:

  • consilier, grad profesional superior, in cadrul compartimentului Relații cu Publicul

Durata normal a timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/saptamana;

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Bunesti, județul Vâlcea in data de 26 iunie 2023, ora 10,00 și constă în selecția dosarelor, probă scrisă, interviu.

Data de publicare a anunțului: 24 mai 2023 pe site-ul Primăriei Comunei Bunesti, județul Valcea si pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor :

  1. Dosarele se depun la sediul instituției publice în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul acesteia www.primaria-bunesti.ro și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP): 24.05.2023 -12.06.2023;
  2. 2.Selecția dosarelor de înscriere in termen de maximum 5 zile lucratoarede la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
  3. Data și ora probei scrise: 26.06.2023 ora 10 00
  4. Interviul — în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;
  5. Locul/Iocația desfășurării probelor: Sediul Primăriei Comunei Bunesti, Județul Valcea Condiții de participare la concurs, respectiv condițiile prevăzute de lege Condiții sp ecifice:
    – studii universitare de licența absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, in domeniul științelor economice ;
    – vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice : minim 7 ani.

Relații suplimentare se vor solicita de la sediul Primăriei Comunei Bunești, județul Vâlcea, sau la telefon 0250/774490; 0762258913 ; e-mail: bunesti@vl.e-adm.ro, persoana de contact Zotica Elena Dorina, consilier superior in cadrul compartimentului Buget Finanțe, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane.