Evaluarea/reevaluarea cazurilor în vederea încadrării într-un grad de handicap a persoanelor adulte cu dizabilități

Având în vedere actualul context epidemiologie pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, pentru limitarea propagării virusului și în conformitate cu prevederile legale ale H G. nr. 430 / 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, republicată vă comunicăm ;

Evaluarea/reevaluarea cazurilor în vederea încadrării într-un grad de handicap a persoanelor adulte cu dizabilități se va face în conformitate cu prevederile actului normativ mai sus menționat, documentele urmând sa fie transmise de către primăria de domiciliu I reședință a persoanei pe adresa de mail:

sau depuse la instituția noastră de către asistentul social al primăriei de domiciliu sau reședință.

Serviciul Evaluare complexă a persoanelor adulte cu dizabilități va verifica și analiza dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conțină :

  1. a) cerere-tip de evaluare complexă,
  2. b) copie de pe documentele de identitate;
  3. c) documente medicale;
  4. d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reședința persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 6. H.G. nr. 430/2008, republicată

și, în termen de 5 zile lucrătoare, va comunica persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării; în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare.

Evaluarea complexă se va realizaîn maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii și documentelor la Serviciul Evaluare complexă complexă a persoanelor adulte.


Având in vedere situația actual in contextual epidemiologie COVID- 19, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2, facilitățile pentru persoanele cu handicap acordate conform Legii 448/2006 in ceea ce privește acordarea biletelor de transport interurban gratuite/decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se vor acorda numai in baza unei cereri trimise prin posta la sediul DGASPC Valcea din strada Tudor Vladimirescu nr.28 Ramnicu Valcea sau email la adresa : plati_dgaspcvl@yahoo.com .

Cererea depusa va fi insotita de următoarele documente pentru ridicarea biletelor de transport gratuite :

  1. 1. Copie Bl/Cl
  2. 2. Adeverința asistent personal(acolo unde este cazul)

Cererea pentru decontare carburant va fi insotita de următoarele documente:

  1. 1. Extras de cont care va fi obligatoriu pe numele persoanei cu handicap
  2. 2. Copie BI/CI persoana handicap sau reprezentant legal (curatela daca este cazul)
  3. 3. Copie Certificat Handicap
  4. 4. Bonuri de combustibil stampilate pe verso de către unitatea peco emitenta

Ca urmare a celor prezentate mai sus va rugam sa informați persoanele care dețin certificate de handicap privind situația de fata.

Anexam modele de cerereri pentru eliberarea biletelor de transport gratuite/decontate carburant.