Lista tuturor funcțiilor și a personalului plătit din fonduri publice, din cadrul Primăriei Bunești – 30 Septembrie 2022

Lista tuturor funcțiilor și a personalului plătit din fonduri publice, din cadrul Primăriei Comunei Bunești, județul Vâlcea

Nr. crt Funcția Salariu de baza/Indemnizație (gradația 0) Tipul Salariu de baza Cota procentuală sporuri Valoare bruta sporuri Indemnizație de hrana cfOUG 114/2018 Vouchere de vacanta Total Baza legala a acordării acestora
1 Primar 8320 Indemnizație 8320 8320 Legea cadru 153/2017, art. 13, alin. 1)
2 Administrator public 5885(gradatia 5) Salariu 5885 347 1450 6232 Legea cadru

153/2017,art,13,alin.l)

3 Secretar general 5878(gradatia 5) Salariu 5878 347 850 6225 Legea cadru

153/2017,art. 13,alin. 1)

4 Consilier superior,gradația 5 4750 Salariu 5819 347 1450 6166 Legea cadru 153/2017,art

1 1,art.25

5 Consilier superior, gradația 5 4750 Salariu 5819 347 1450 6166 Legea cadru 153/2017,art

11,art. 15, art.25

6 Inspector superior,gradația 5 4750 Salariu 5819 347 700 6166 Legea cadru 153/2017,art

11,art. 15, art.25

7 Consilier principal, gradația 5 4400 Salariu 5390 347 1450 5737 Legea cadru 153/2017,art

11,art.25

8 Inspector de specialitate

IA,gradația 4

4300 Salariu 5160 347 1450 5507 Legea cadru 153/2017,art

11,art.25

9 Consilier ,gradația 2 4300 Salariu 4838 347 1450 5185 Legea cadru 153/2017,art

11,art.25

10 Consilier personal, gradația 5 4300 Salariu 5268 347 5615 Legea cadru 153/2017, art 11, art.25
11 Consilier debutant, gradația 2 3900 Salariu 4388 347 1450 4735 Legea cadru 153/2017, art 11, art. 15, art.25
12 Bibliotecar IA, gradația 5 4750 Salariu 5819 347 1450 6166 Legea cadru 153/2017,art

11,art.25

13 Referent IA,gradați a 5 3750 Salariu 4594 347 1450 4941 Legea cadru 153/2017,art

1 l,art.25

14 Conducător auto,gradația

5

3500 Salariu 4288 347 1450 4635 Legea cadru 153/2017,art

1 l,art.25

15 Șofer, gradația 2 3500 Salariu 3938 347 1450 4285 Legea cadru 153/2017,art

1 l,art.25

16 Buldoexcavatorist, gradația 4 3500 Salariu 4200 347 1450 4547 Legea cadru 153/2017,art

11,art.25

17 Muncitor calificat

I,gradația 5

3450 Salariu 4226 347 1450 4573 Legea cadru 153/2017,art

1 l,art.25

18 Muncitor necalificat

II,gradația 2

3450 Salariu 3881 347 1450 4228 Legea cadru 153/2017,art

1 l,art.25

19 îngrijitor, gradația 5 3450 Salariu 4226 347 1450 4573 Legea cadru 153/2017,art

ll,art.25

20 Asistent personal, gradația 5 2550 Salariu 3124 347 3471 Legea cadru 153/2017,art

11,art.25

21 Asistent personal, gradația 3 2550 Salariu 2996 347 3343 Legea cadru 153/2017,art

1 l,art.25

22 Asistent personal, gradația 2 2550 Salariu 2869 347 3216 Legea cadru 153/2017,art

ll,art.25

23 Asistent personal,

gradația 0

2550 Salariu 2550 347 2897 Legea cadru 153/2017,art

ll,art.25

24 Consilier local 832 Indemnizație 832 832 Legea cadru 153/2017,art 40