Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole

Prin radiograma nr. 14869/25.03.2021, înregistrată la Instituția Prefectului județului Vâlcea cu nr. 4547/26.03.2021, Ministerul Afacerilor Interne ne informează că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu și climă din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor, urmărește intensificarea acțiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu și climă ale PNDR.

Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar de suprafață agricolă, pentru compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate în România sunt:

  • Măsura 10- Agro-mediu și climă;
  • Măsura 11 -Agricultură ecologică;
  • Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

întrucât la nivelul instituțiilor implicate în elaborarea, implementarea și promovarea măsurilor de mediu și climă, au fost elaborate și actualizate documentele informative și de ghidare aplicabile în anul 2021, pentru o mai bună informare a fermierilor și în vederea asigurării unui nivel ridicat de accesare a fondurilor europene în perioada următoare, vă adresăm rugămintea de a publica pe site-ul primăriei un anunț privind disponibilitatea materialelor informative referitoare la măsurile de mediu și climă și de a crea un link către documentele de informare aferente anului 2021, publicate pe site-ul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html).