Organizare concurs de recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă specifică de consilier asistent în cadrul Compartimentului Buget-Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane

ANUNȚ

Primăria Comunei Bunesti, județul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru funcția publica de execuție vacantă specifica de consilier asistent in cadrul Compartimentului Buget-Finante,Contabilitate,Impozite si Taxe,Resurse Umane, concurs organizat în baza art.VII din OUG 57/2019- alin.(2),lit.a) si art.VTI alin.(7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea si completarea Codului administrativ Denumirea funcției publice vacante:
–  consilier asistent în cadrul Compartimentului Buget-Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane
Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Bunesti, județul Vâlcea in data de 11 aprilie 2024, ora 10.00 probă scrisă.

  1. Data de publicare a anunțului: 11.03.2024.
  2. Dosarele se depun la sediul instituției publice în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul acesteia și pe site- ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP): 11.03.2024 – 01.04.2024 ; www.primaria-bunesti.ro
  3. Selecția dosarelor de înscriere : 02.04.2024-08.04.2024 ; 4. Data si ora probei scrise : 11.04.2024, ora 10.00.

Condiții de participare la concurs, respectiv condițiile prevăzute de lege Condiții generale:
Candidatii trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin (1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Adminstrativ cu modificările si completările ulterioare;
Condiții specifice :

  • studii universitare de licența absolvite cu diploma de licența sau echivalenta;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 1 an;

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute in fisa postului precum si alte date necesare desfășurării concursului se afiseaza pe pagina de internet a instituției.
Relații suplimentare se vor solicita de la sediul Primăriei Comunei Bunești, județul Vâlcea sau la telefon 0250774490/0765003306 ; e-mail: bunesti@vl.e-adm.ro, persoana de contact: secretar general cu delegație Filea Camelia- Magdalena;

Tematica și fișa postului le veti putea studia în documentul atașat.