Proces-verbal afișare rezultat final la concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, gradul profesional superior – Relații cu publicul

PROCES-VERBAL AFIȘARE REZULTAT FINAL
ÎNCHEIAT AZI 27.06.2023, ora 15,00

Azi, data de mai sus, subsemnata Zotica Elena Dorina – secretar comisie de concurs, am procedat la afișarea REZULTATULUI FINALla concursul de ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Relații cu Publicul , Primaria Comunei Bunesti, Județul Valcea din data de 26 iunie 2023.
Rezultatul s-a afișat la sediul instituției cat si pe site-ul acesteia.
Drept pentru care am incheiat procesul-verbal de afișare.