Proiectul bugetului local al comunei Bunesti pe anul 2024

ANUNȚ

In conformitate cu prevederile art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , modificata si completata, Comuna Bunesti, județul Valcea aduce la cunoștința publica:
Proiectul bugetului local al comunei Bunesti pe anul 2024
Proiectul cu documentația de baza pot fi consultate incepand cu data de 29.12.2023 pe panoul de afisaj de la sediul Primăriei Bunesti si pe site-ul Primăriei Comunei Bunesti la adresa www.primaria-bunesti.ro , secțiunea Informații publice si documente publice.
In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 , puteti transmite in scris opinii, propuneri si sugestii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice pana la data de 20.01.2024.
Opiniile, propunerile si sugestiile privind proiectul de hotarare se vor transmite:

  • prin posta către Primăria Comunei Bunesti, Str.Principala, nr. l,  Sat Titireci, județul Valcea;
  • prin e-mail la adresa :bunesti@vl.e-adm.ro; – prin fax la nr.0250774434; – prin depunere la registratura Primăriei Comunei Bunesti, județul Valcea.

Persoana responsabila cu primirea opiniilor, propunerilor si sugestiilor privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice este Zotica Elena Dorina , consilier superior in cadrul Compartimentului Buget , Finanțe, Contabilitate , Impozite si Taxe si Resurse Umane din cadrul Primăriei Comunei Bunesti.
Sugestiile si propunerile dumneavoastră vor fi analizate , urmând a se prezenta Consiliului Local Bunesti forma finala a proiectului in cadrul ședinței de aprobare a Bugetului local al Comunei Bunesti pe anul 2024.
Termenul maxim de aprobare a bugetului local este de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr.421/2023.