Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 in anul 2020

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2020

 

INDICATORI cod Primăria Bunesti
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2020 A1 50
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public A2 50
Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
a. pe site-ul propriu A2 1 50
b. prin afişare la sediul propriu A2_2
c. prin mass-media A2 3
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative A3 0
Din care, solicitate de:
a. persoane fizice A3_1 0
b. asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal constituite A3_2 0
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ A4 0
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite A5 0
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate A6 0
7. Numărul total al recomandărilor primite A7 0
8. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative A8 0
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite A9 0
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2020 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5) A10 0
B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice) B1 12
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
a. afişare la sediul propriu B2_1 12
b. publicare pe site-ul propriu B2 2 0
c. mass-media B2_3 0
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii) B3 15
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media B4 0
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice B5 0
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate B6 0
7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
a. informaţii exceptate B71 0
b. vot secret B7_2 0
c.alte motive (care ?) B7_3 0
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice B8 12
9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice B9 12
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea

prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:

a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 0
b. rezolvate favorabil instituţiei C1 2 0
c. în curs de soluţionare C1 3 0