Raportul final al concursului organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de secretar general al comunei Bunesti

 

Funcţia publică pentru care se organizează concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere:

Secretar general al comunei Buneşti, judeţul Vâlcea

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor: : 04.01.2021
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selec
ţiei
dosarelor
Motivul respingerii
dosarului
1. Constantinescu Emilia Ioana ADMIS
Observaţii formulate de către membrii comisiei: nu e cazul
Informaţii privind proba scrisă
Data desfăşurării probei scrise: 11.01.2021, ora 10:00, Primăria Buneşti, judeţul Vâlcea
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: nu este cazul
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei
scrise
Rezultatul
Constantinescu Emilia Ioana 95 puncte ADMIS
Informaţii privind interviul
Data şi ora desfăşurării interviului: 11.01.2021, ora 14:00
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al
interviului
Rezultatul
Constantinescu Emilia Ioana 97 puncte ADMIS
Rezultatul final al concursului
Funcţia publică:

Secretar general al comunei Buneşti, judeţul Vâlcea

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al
concursului
Rezultatul
Constantinescu Emilia loana 192 puncte ADMIS