Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Bunești – mai 2022

Având în vedere prevederile art. 62, alin.3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Punctajul final Rezultatul final
1. 2467/19.04.2022 Secretar general al UAT Bunesți 163 puncte ADMIS

 

Afișat astăzi 09.05.2022 ora 15:30 la sediul Primăriei Bunești, județul Vâlcea și pe pagina de internet a instituției.