Rezultatul probei interviu Ia concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Buget, Finanţe, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane – Mai 2022

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Buget, Finanţe, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane, Primăria Comunei Buneşti, judeţul Vâlcea din data de 20 mai 2022

Având în vedere prevederile art. 62, alin.3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului :

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pe care candidează Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 2818 / 04.05.2022 inspector, clasa I, grad profesional superior 90 puncte ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare care se depune la locul desfăşurării concursului, sediul Primăriei Bunesti.
  • Afişat astăzi 20.05.2022 ora 13:15 la sediul Primăriei Buneşti, judeţul Vâlcea şi pe pagina de internet a instituţiei.