Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Buneşti, judeţul Vâlcea

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Buneşti, judeţul Vâlcea
Având în vedere prevederile art. 62, alin.3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului :

1. 6562/27.09.2021 Secretar general UAT 89 puncte – ADMIS

• Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare care se depune la locul desfăşurării concursului, sediul Primăriei Bunesti.

• Afişat astăzi 11.10.2021 ora 15,00 la sediul Primăriei Buneşti, judeţul Vâlcea şi pe pagina de internet a instituţiei.
Radu Mariana- secretar al comisiei