Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Bunești – mai 2022

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Bunești

Având în vedere prevederile art. 62, alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică pe care candidează Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 2467/19.04.2022 Secretar general

UAT

77 puncte ADMIS

 

  • Candidați! nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare care se depune la locul desfășurării concursului, sediul Primăriei Bunesti.

Afișat astăzi 09.05.2022 ora 15:00 la sediul Primăriei Bunești, județul Vâlcea și pe pagina de internet a instituției.