Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, gradul profesional superior – Relații cu publicul

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier , grad profesional superior, in cadrul Compartimentului Relații cu Publicul, Primaria Comunei Bunești, județul Vâlcea

Având în vedere prevederile art. 62, alin.3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică pe care candidează Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 5899/09.06.2023 Consilier grad profesional superior 70 puncte ADMIS

 

  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare care se depune la locul desfășurării concursului, sediul Primăriei Bunesti.

Afișat astăzi 26.06.2023 ora 14,45 la sediul Primăriei Bunești, județul Vâlcea și pe pagina de internet a instituției