Rezultatul probei scrise La concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Buget, Finanţe, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane, Primăria comunei Buneşti, judeţul Vâlcea din data de 08 noiembrie 2021

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. DINA MIHAI- ALEXANDRU ABSENT ABSENT

Afişat astăzi 08 noiembrie 2021 la sediul Primăriei Buneşti, judeţul Vâlcea şi pe pagina de internet a instituţiei.