Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Buget, Finanţe, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane al comunei Bunești – mai 2022

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Buget, Finanţe, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane, Primăria Comunei Buneşti, judeţul Vâlcea din data de 20 mai 2022

Nr. crt. Numele i prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 2818 / 04.05.2022 67 puncte ADMIS

Afişat astăzi 20 mai 2022 Ia sediul Primăriei Buneşti, judeţul Vâlcea şi pe pagina de internet a instituţiei.