Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar general

ANUNŢ SELECŢIE DOSAR
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Buneşti, judeţul Vâlcea, din data de 11 octombrie 2021.

1. Secretar general UAT 6562/27.09.2021 –  Primăria Buneşti, judeţul Vâlcea – ADMIS –

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Candidatul declarat Admis va susţine proba scrisă în data de 11.10.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Buneşti, judeţul Vâlcea.

Afişat azi, 01.10.2021, ora 13,00 la sediul Primăriei Buneşti şi pe site-ul instituţiei.

»