Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere pentru funcţiei publice de execuţie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Registru Agricol

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Registru Agricol, Primăria

 

Nr

Crt.

Funcţia

publică

Numele şi prenumele candidatului Instituţia Rezultatul

selecţiei

dosarului

de

concurs

Motivul respingerii dosarului de înscriere
1. Consilier MIHAIU

ALEXANDRU-

CONSTANTIN

Primăria

Buneşti

9

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Candidatul declarat Admis va susţine proba scrisă în data de 08.11.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Buneşti, judeţul Vâlcea.

Afişat azi, 27.10.2021, ora 14,00 la sediul Primăriei Buneşti şi pe site-ul instituţiei.