Rezultatul selectiei dosarelor pentru funcţia publica de conducere vacantă de secretar general al UAT

Rezultatul selecţiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Buneşti, judeţul Vâlcea, din data de 11 ianuarie 2021.

Nr Crt

Funcţia publică Numele
şi
prenumele
candidatului
Instituţia Rezultatul
selecţiei
dosarelor
de
concurs

Motivul respingerii dosarului de Inscriere

1. Secretar general UAT CONSTANTINESCU
EMILIA IOANA
Primăria Buneşti, judetul Vâlcea Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie 1n termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune/transmite la registratura Primăriei Buneşti, judeţul Vâlcea.

Candidatul declarat Admis va susţine proba scrisă in data de 11.01.2021, ora 10.00, la sediul Primariei Buneşti, judeţul Vâlcea.

Afişat azi, 04.01.2020, ora 15,00 la sediul Primăriei Buneşti şi pe site-ul instituţiei.

Secretar comisie concurs:

Radu Mariana,

secretar general cu delegatie Primaria Bunesti, judetul Valcea