Anunt colectiv din 11-10-2019

COMUNA BUNESTI, COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate din 11.10.2019

În temeiul art. 47 alin. (2), (4), (5) din Legea nr 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ – fiscal / nr. şi data actului
1. GUNICI ELVIS COM BUNESTI, SAT RIPANESTI, STR MACULUI NR 20 SOMAŢIE NR 6345/30.09.2019 TITLU EXEC NR 6346/30.09.2019
2. GUNICI CLAUDIU COM BUNESTI, SATTEIUSU, STR BROZBESTI NR 27 SOMAŢIE NR 6337/30.09.2019 TITLU EXEC NR 6337/30.09.2019
3. GUNICI ION 72 COM BUNESTI, SAT RIPANESTI,STR MACULUI NR 20 SOMAŢIE NR 6349/30.09.2019 TITLU EXEC NR 6350/30.09.2019
4 STOICA ELEONORA COM BUNESTI, SAT RIPANESTI SOMAŢIE NR 6527/4.10.2019 TITLU EXEC NR 6528/4.10.2019

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, îl puteţi contacta pe domnul Birlogeanu Ovidiu, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0762258913.

Şeful compartimentului, ZOTICA ELENA DORINA