Declaraţia de căsătorie CEPAN BOGDAN

Astăzi, 15.06.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CEPAN BOGDAN in vârsta de 34 ani cu domiciliul in Mun. Bucureşti sector 4, Bd. Tineretului nr. 5 bl. Z2 sc.l et.l ap. 10 şi a doamnei SURDU- NIŢU ANCA-IONELA in vârsta de 34 ani cu domiciliul in Mun Bucureşti Sector 1, Bd. Ion Mihalache nr. 331 bl. 13 sc. D et. 6 ap. 124.

In temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opoziţie la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la căsătorie se face in scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.