Proiect PNRR – Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul Județului Vâlcea

Referitor la: proiectul „Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul Județului Vâlcea”, cod F-PNRR-
Dotari-2023-6093
Județul Vâlcea a semnat în data de 25.07.2023 contractul de »finanțare nr. 129DOT/2023 privind implementarea proiectului „Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul Județului Vâlcea”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6093, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație, în cadrul apelului ’’Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”. în vederea asigurării publicității proiectului pe pagina web a instituției dumneavoastră, precum și a unității de învățământ pe care o administrați, vă înaintăm comunicatul de presă la lansarea proiectului, în vederea publicării documentului într-o secțiune destinată proiectelor.