Afișare ofertă de vânzare teren – CÂRSTOIU GHEORGHE, nr. 1310 din 08/03/2022

PROCES VERBAL DE AFISAJ

încheiat astăzi 08/03/2022

Azi, data de mai sus, subsemnaţii Radu Mariana – secretar general delegat UAT şi Mihaiu Alexandru – consilier in cadrul aparatului propriu al primarului comunei, în conformitate cu prevederile legii 46/2008 am procedat la afişarea la sediul instituţiei a notificării întrucât preemptorul/ii terenului aferent ofertei de vanzare privind suprafaţa de 0,1716 ha categoria de folostinta PĂDURE aparţinând numitului/ei/lor CÂRSTOIU GHEORGHE, nu poate/pot fi contactat/ii (MOST. DEF B ROZ BA NICOLAE, GAŞCA NICOLAE, HOARCA ALEXANDRU – nu au domiciliul ori sediul cunoscut).

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.