Afișare ofertă de vânzare teren – DEACONU CONSTANTIN ŞI DEACONU ELENA, nr. 19 din 15/10/2021

PROCES VERBAL DE AFISAJ

încheiat astazi 15/10/2021

Azi, data de mai sus, subsemnaţii Radu Mariana – secretar general delegat UAT si Bîrlogeanu Ovidiu – Consilier in cadrul aparatului propriu al primarului comunei, am procedat la afişarea ofertei de vanzare a terenului in suprafaţa de suprafaţa de 0,2517 ha a numitului/ei/lor DEACONU CONSTANTIN ŞI DEACONU ELENA, oferta inregistrata in registrul special sub nr. 19 din 15/10/2021, fiind întocmită lista preemtorilor si notificaţi preemptorii conform prevederilor legale in materie.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.
Radu Mariana – Secretar General Delegat UAT