Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere pentru funcţia publica de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Buget Finanţe, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane, comuna Buneşti, judeţul Vâlcea

ANUNŢ SELECŢIE DOSARE
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentul Buget Finanţe, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane, Primăria comunei Buneşti, judeţul Vâlcea, din data de 8 noiembrie 2021.

Nr

Crt.

Funcţia publică Numele şi prenumele candidatului Instituţia Rezultatul

selecţiei

dosarului

de

concurs

Motivul respingerii dosarului de înscriere
1. Inspector DINA

MIHAI- ALEXANDRU

Primăria

Buneşti

9

ADMIS
2. Inspector MATEI

IOANA -CORINA

Primăria

Buneşti

9

RESPINS Neindeplinirea condiţiilor de studii din anunţ

 

Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Candidatul declarat Admis va susţine proba scrisă în data de 08.11.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Buneşti, judeţul Vâlcea.

Afişat azi, 27.10.2021, ora 14,00 la sediul Primăriei Buneşti şi pe site-ul instituţiei.