Anunt privind privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

ANUNŢ

Conform prevederilor HG 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, Primăria Comunei Bunesti, are obligaţia de a completa în „Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate din comuna Bunesti” datele privind beneficiarii de fose septice/ toalete cu bazin vidanjabil de pe raza localităţii Bunesti, judeţul Vâlcea.

Potrivit prevederilor art. 10 si 11 din HG 714/2022, persoanele fizice si juridice, proprietari ai spaţiilor conectate la sisteme individuale adecvate de colectare si epurare, au obligaţia de înscriere în registru a sistemelor individuale in termen de 120 zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

Obligaţia inregistrării revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea in vigoare a acului normativ mai sus menţionat, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.

In vederea îndeplinirii acestei obligaţii, în termenul impus de legislaţie, vă invităm la sediul instituţiei noastre pana la finalul lunii noiembrie 2022.

Nerespectarea de către persoanele fizice si juridice a dispoziţiilor menţionate constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Formularele de înscriere(persone fizice si juridice) pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Comunei Bunesti www.primaria-bunesti.ro/ secţiunea noutăţi şi anunţuri.