Hotararea nr. 15 – Privind verificarea machetei buletinelor de vot privind alegerea consiliului local şi primarului Comunei Buneşti

HOTARAREA NR. 15
Privind verificarea machetei buletinelor de vot privind alegerea consiliului local si primarului Comunei Bunesti, judetul Valcea

Biroul Electoral de circumscriptie comunala nr. 19 — comuna Bunesti, judetul Valcea, intrunit in sedinta azi, 01.09.2020, ora 20.45.

In considerarea dispozitiilor art. 60 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere machetele buletinelor de vot privind alegerea consiliului local si primarului comunicate de Prefectul judetului Valcea Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 19 — comuna Bunesti, judetul Valcea;

Vazand Anexele nr. 1 si 2 din Hotararea nr. 8 din 21 august 2020 pentru aprobarea modelelor buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale, emise de Autoritatea Electorala Permanenta si Procesul verbal pentru stabilirea numdrului de ordine de pe buletinele de vot incheiat de Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 19 — comuna Bunesti, judetul Valcea, la data de 25.08.2020, inregistrat sub nr. 12;

Se apreciazi ca machetele prezentate sunt intocmite jn conformitate cu dispozitiile legale mai sus citate (tindndu-se cont de neregulile constatate in cuprinsul procesului – verbal nr. 13 din data de 01.09.2020, orele 20.30), prin urmare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenti (7 membri din 9),

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR. 19 — Comuna
Bunesti, judetul Valcea
– HOTARASTE

Art. 1 — (1) Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 19 – comuna Bunesti, judetul Valcea aproba macheta buletinului de vot in format A4, avand un numar total de 8 pagini, din care 5 pagini numerotate, in vederea continuarii procedurii de imprimare a buletinului de vot pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Bunesti,
judetul Valcea, prevazuta in Anexa nr. 1.

(2) Biroul Electoral de Circumscriptie Comunalé nr. 19 — comuna Bunesti, judetul Valcea aproba macheta buletinului de vot in format A4, avand un nr. total de 4 pagini, din care 1 pagina numerotata, in vederea continuarii procedurii de imprimare a buletinului de vot pentru alegerea Primarului Comunei Bunesti, judetul Valcea, prevazuta In Anexa nr. 2,

Art. 2 Anexele nr. 1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare se aduce la Cunostinta publica prin afisare, se publica pe pagina oficiala a www.primaria-bunesti.ro si se comunica catre Prefectul judetului Valcea scanata, in format pdf.

 


PROCES-VERBAL

Astazi, 01.09.2020, ora 20.30, in temeiul art. 3 alin. 1 din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, regulament aprobat prin Hotararea Biroului Electoral Central nr.2/2020, cu ocazia intrunirii in mod legal a membrilor Biroul Electoral al Circumscriptiei Comunale nr. 19 – Comuna Bunesti, judetul Valcea:

S-a pus in discutie corectitudinea completarii machetelor aferente buletinelor de vot in sensul in care acestea si corespunda. cu datele existente in evidentele Biroului de Circumscriptie Electorala nr. 19 — comuna Bunesti, judetul Valcea, machete ce au fost inaintate de catre Biroul Electoral Judetean nr. 40 Valcea, in data de 01.09.2020 prin
intermediul adresei de e-mail bj.valcea@bec.ro.

Cu aceasta ocazie, s-a constatat cd in dreptul candidatilor Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Bunesti din data de 27.09.2020, este mentionatid tn mod gresit. sintagma ,(USR)”. Facem precizarea ca aceasta sintagma este necesar a fi facuta doar in dreptul candidatilor care
fac parte din Alianta formata dintre Uniunea Salvati Romania (USR) si Partidul Unitate
Libertate si Solidaritate (PLUS), intrucat toti cei patru candidati sunt membri ai partidului Uniunea Salvati Romania (USR).

Prin Hotararea Autoritatii Electorale Permanente cu nr. 8 din data de 21.08.2020, relativ la numerotarea paginilor buletinului de vot, se Stabileste ca: ,, paginile buletinului de vot se vor numerota incepand cu prima pagina interioara pe care se imprima patrulatere si terminand cu ultima pagina interioara cu cifre corp 12”.

Analizand numerotarea machetelor aferente buletinelor de vot inaintate spre verificare catre Biroul Electoral al Circumscriptiei Comunale nr. 19 – Comuna Bunesti, judetul Valcea, se constata c4 acestea sunt numerotate gresit, numerotarea incepand cu pagina pe care este mentionata legenda buletinului de vot si nu cu prima pagina interioara pe care sunt imprimate patrulatere, asa cum prevede Hotararea Autoritatii Electorale Permanente cu nr. 8 din data de 21.08.2020.

Prin urmare se va proceda la numerotarea corecta a paginilor exact asa cum s-a stabilit prin Hotararea AEP mai sus mentionata.

Prezentul proces-verbal se va comunica scanat in format pdf Prefectului Judetului Valcea si Biroului Electoral Judetean nr. 40 Valcea, inclusiv prin intermediul mijloacelor de comunicare electronica.