Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, gradul profesional superior

ANUNT

 

Primăria Comunei Bunesti, județul Valcea, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicata cu modificările si completările ulterioare, , vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector, gradul profesional superior , in cadrul compartimentului Buget Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bunesti, județul Vâlcea.

Denumirea funcției publice vacante:

– inspector, grad profesional superior, in cadrul compartimentului Buget, Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane;

Durata normal a timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/saptamana ;

Concursul se organizeaza la sediul Primariei Bunesti, județul Vâlcea in data de  20 mai  2022, ora 09,00 și constă în selecția dosarelor, probă scrisă, interviu.

Data de publicare a anunțului:  20 aprilie 2022 pe site-ul Primariei Comunei Bunesti, judetul Valcea si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

             

             Coordonate de contact pentru primirea dosarelor :

1.Dosarele se depun la sediul instituției publice în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul acesteia www.primaria-bunesti.ro și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP): 20.04.2022– 09.05.2022;

           2.Selectia dosarelor de inscriere :10.05.2022 16.05.2022

3.Data și ora probei scrise: 20.05.2022, ora 09 00

4.Interviul – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

  1. Locul/locația desfășurării probelor: Sediul Primăriei Comunei Bunesti, Judetul Valcea

 

Condiții de participare la concurs, respectiv conditiile prevazute de lege

            Condiții specifice :

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor economice  ;

–  vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :  minim 7 ani.

 

Relații suplimentare se vor solicita de la sediul Primăriei Comunei Bunești, județul Vâlcea, sau la telefon 0250/774490 ; 0762258913 ; e-mail: bunesti@vl.e-adm.ro, persoana de contact  Zotica Elena Dorina, consilier superior in cadrul compartimentului Buget Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane.