PROCES VERBAL – AFISAJ ELIGIBILITATE CANDIDAȚI, încheiat azi 01.04.2024

PROCES VERBAL – AFISAJ ELIGIBILITATE CANDIDAȚI
încheiat azi 01.04.2024
Subsemnatii: Ciobotoiu Alina Mihaela, lonescu Nicolae, Hera Ana Maria, Dincă Nicușor și Chiriță Nicolae în calitate de membrii in Comisia de examen pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de Secretar general al Unității Administrativ Teritoriale – Bunești, constituita prin Dispbzitia primarului nr. 64 din 07.03.2024 si Ancuța Gheorghe-Adrian, secretar al aceleiași comisii, am procedat la afișarea rezultatului eligibilității candidaților.

ANUNȚ ELIGIBILITATE CANDIDAȚI, încheiat azi 01.04.2024

În urma verificării și analizării dosarelor de concurs, membrii comisiei au stabilit următoarea situație:

Nr. crt. Identificatorul unic al candidatului Rezultatul verificării eligibilității candidatilor Motivul respingerii dosarului de concurs
1. 2520/26.03.2024 ADMIS