Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Bunești – mai 2022

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Bunești

Având în vedere prevederile art. 62, alin.3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei func ionarilor publici, cu modificările i completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele i prenumele candidatului Func ia publică pe care candidează Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 2467/19.04.2022 Secretar general UAT 86 puncte ADMIS
  • Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 09.05.2022, ora 13:30 la sediul Primăriei Bunesti, județul Vâlcea, sau conform art.56, alin.3 din HGnr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare;
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările i completările ulterioare care se depune la locul desfașurării concursului, sediul Primăriei Bunești.

Afișat astăzi 09 mai 2022 ora 13,00 la sediul Primăriei Bunesti, județul Vâlcea și pe pagina de internet a instituției.