Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, gradul profesional superior – Relații cu publicul

Rezultatul probei scrise

La concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului

Relații cu Publicul, Primaria Comunei Bunești, județul Vâlcea din data de 26 iunie 2023

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică pe care candidează Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 5899/09.06.2023 consilier, clasa I, grad profesional superior 79,50 ADMIS

 

  • Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 26.06.2023, ora 14,00 la sediul Primăriei Bunești, județul Vâlcea, sau conform art.56, alin.3 din HG nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare;
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație in termen de 24 de ore de la afișare conform art.63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 cu modificările si completările ulterioare cu excepția prevăzută de art.56 alin 3 din același act normativ.

Afișat astăzi ora 13:20 la sediul Primăriei Bunești, județul Vâlcea și pe pagina de internet a instituției.