Procesal-verbal afisare rezultat proba interviu concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, gradul profesional superior – Relații cu publicul

PROCES-VERBAL AFIȘARE REZULTAT PROBA INTERVIU ÎNCHEIAT AZI 26.06.2023, ora 14:50

Azi, data de mai sus, subsemnata Zotica Elena Dorina – secretar comisie de concurs, am procedat la afișarea REZULTATUL LA PROBA INTERVIU concursul de ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Relații cu Publicul , Primaria Comunei Bunesti, Județul Valcea din data de 26 iunie 2023.
Rezultatul s-a afișat la sediul instituției cat si pe site-ul acesteia.
Drept pentru care am incheiat procesul-verbal de afișare.