Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, gradul profesional superior – Relații cu publicul

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției de execuție vacante consilier grad profesional superior in cadrul compartimentului Relații cu Publicul din cadrul Primăriei Comunei Bunești, județul Vâlcea:

Nr

Crt.

Funcția publică Numele și prenumele candidatului Instituția Rezultatul selecției dosarului de concurs Motivul respingerii dosarului de înscriere
1. Consilier grad profesional superior 5899/09.06.2023 Primăria Bunești, județul Vâlcea ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

 

Candidatul declarat Admis va susține proba scrisă în data de 26.06.2023 orele 10.00, la sediul Primăriei Bunești, județul Vâlcea.

Afișat azi, 16.06.2023 , ora 13:00 la sediul Primăriei Bunești și pe site-ul instituției.