Rezutat final Ia concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Buget, Finanţe, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane – Mai 2022

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Buget, Finanţe, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane,Primăria Comunei Bunesti, Judeţul Valcea, din data de 20 mai 2022

Având în vedere prevederile art. 62, alin.3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul final Rezultatul final
1. 2818 / 04.05.2022 inspector, clasa I, grad profesional superior 157 puncte ADMIS
  • Afişat astăzi 20 mai 2022 ora 14,00 la sediul Primăriei Bunesti, judeţul Vâlcea şi pe pagina de internet a instituţiei.