Afișare ofertă de vânzare teren – CÎRJAN ELENA, nr. 21 din 13/12/2021

Afișare ofertă de vânzare teren – CÎRJAN ELENA, nr. 21 din 13/12/2021

OFERTĂ VÂNZARE TEREN

Azi, data de mai sus, subsemnatul CÎRJAN ELENA vând teren – arabil, situat în extravilan, în suprafață totală de 0,185 ha, la prețul de 30000 lei.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.

Radu Mariana – Secretar General Delegat UAT