Afișare ofertă de vânzare teren – PĂTRU AUREL prin PĂTRU MARIANA, nr. 22 din 22/12/2021

Afișare ofertă de vânzare teren – PĂTRU AUREL prin PĂTRU MARIANA, nr. 22 din 22/12/2021

OFERTĂ VÂNZARE TEREN

Azi, data de mai sus, subsemnatul PĂTRU AUREL prin PĂTRU MARIANA vând teren – arabil, situat în extravilan, în suprafață totală de 0,2504 ha, la prețul de 34000 lei.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.

Radu Mariana – Secretar General Delegat UAT