Anunt căsătorie – NICULA DUMITRU – PINZARU MIRELA- ALINA

Astăzi, 06 ianuarie 2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului NICULA DUMITRU în vârstă de 39 ani cu domiciliul în comuna Buneşti, jud. Vâlcea a doamnei PINZARU MIRELA- ALINA în vârstă de 37 ani cu domiciliul în Mun. Râmnicu Sărat, str. Pieţei bl. 9 sc. B, Et. 4, Ap.40, judeţul Buzău.

În temeiul art. 285 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite .

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişarii publicaţiei.