Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de secretar general al comunei Bunesti

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de secretar general al comunei Bunesti, judetul Valcea

Având în vedere prevederile art. 62, alin.3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Functia publicape care candideaza Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. Constantinescu Emilia Ioana Secretar general 97 puncte ADMIS
  • Candidații nemulțumiti de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare care se depune la locul desfăsurării concursului, respectiv la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, dna. Radu Mariana, secretar general al comunei Bunești, județul Vâlcea
  • Afișat astazi 11.01.2021 ora 14:00 la sediul Primăriei Bunești, județul Vâlcea și pe pagina de internet a instituției.