Anunț selecție dosare – concursul inspector grad profesional superior, Compartiment Buget Finanţe – mai 2022

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de inspector, grad profesional superior in cadrul Compartimentul Buget Finanţe, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane

Nr

Crt.

Funcţia publică Numele şi prenumele candidatului Instituţia Rezultatul

selecţiei

dosarului

de

concurs

Motivul respingerii dosarului de înscriere
1. Inspector 2750/02.05.2022 Primăria

Buneşti

RESPINS Lipsa vechime in specialitatra studiilor necesare funcţiei publice
2. Inspector 2818/04.05.2022 Primăria

Buneşti

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Candidatul declarat Admis va susţine proba scrisă în data de 20.05.2022, ora 09.00, la sediul Primăriei Buneşti, judeţul Vâlcea.

Afişat azi, 12.05.2022 ora : 13.45 la sediul Primăriei Buneşti şi pe site-ul instituţiei.