Extindere rețea asistenți maternali profesioniști pe raza comunelor unde DGASPC Vâlcea nu are salariați care ocupă acestă profesie

PROIECT: ” TEAM -UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” -ID 127169, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Solicitant: Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții Partener nr. 26: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului -Vâlcea

Către,

Primăria Comunei BUNEȘTI – Județul Vâlcea

în atenția Domnului Primar

Vă informăm că în prezent D.G.A.S.P.C. Vâlcea dorește să extindă rețeaua de asistenți maternali profesioniști, pe raza comunelor sau localităților în care instituția noastră nu are salariați care ocupă această profesie.

Vă rugăm să ne sprijiniți în mediatizarea la nivelul localității dumneavoastră a acestei inițiative în vederea recrutării persoanelor care corespund criteriilor, codului COR 2019- Clasificarea ocupațiilor din România- 531201, nivel de studii-2 (studii medii) și care doresc să urmeze etapele de atestare ca asistent maternal profesionist.

Totodată vă rugăm să ne comunicați, dacă, prin intermediul serviciului social al primăriei dumneavoastră, au fost identificate, sau nu, persoane de pe raza comunei, care doresc să urmeze această procedură.

Persoanele interesate se pot adresa în termen de 10 zile de la primirea prezentei, în zilele de luni-joi, în intervalul orar 8.00 – 16.00 și vineri în intervalul orar 8.00 – 13.00 la sediul D.G.A.S.P.C. Vâlcea – serviciul resurse -umane, str. Tudor Vladimirescu nr. 28, jud. Vâlcea, sau la tel. 0250 / 734758, int. 110- serviciul resurse umane.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Coordonator județean, Director Executiv, Nicolae BADEA Data:10.05.2021

Expert implementare local,

Tupan Mihaela

Ministerul Muncii și Protecției Sociale AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI. COPII ȘI ADOPȚII