ORDONANŢA DE URGENTA Nr. 208, privind masurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

ORDONANŢA DE URGENTA Nr. 208

pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protecţie sociala in perioada sezonului rece

In contextul masurilor adoptate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare, cu modificările si completările ulterioare, prin care au fost adoptate masuri de protecţie sociala in scopul de a evita excluziunea sociala a unei parti din pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizata de persoane in contextul crizei economice actuale si pentru asigurarea unui venit minim de subzistenta, avandu-se in vedere situaţia economica si sociala din Romania, de la data de 1 septembrie 2020 a fost majorata indemnizaţia sociala pentru pensionari cu 14%, de la 704 lei la 800 lei, prevăzută de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare.

Întrucât, prin majorarea veniturilor persoanelor vârstnice incepand cu data de 1 septembrie 2020, ca urmare a creşterii valorii punctului de pensie cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei, o parte dintre persoanele vârstnice nu mai beneficiază de dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuinţei cu energie termica, gaze naturale, energie electrica si lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficii sociale pentru care plafonul maxim al veniturilor pana la care se acorda fiind de 750 lei in cazul persoanelor care utilizează pentru incalzirea locuinţei gaze naturale, energie electrica sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri si cu puţin peste plafonul de 786 lei pentru persoanele care utilizează pentru incalzirea locuinţei energie termica in sistem centralizat, in aceasta situaţie, prin suportarea integrala a cheltuielilor legate de incalzirea locuinţei, veniturile persoanelor vârstnice nemaiputand asigura necesarul de trai pe aceasta perioada, luând in considerare faptul ca persoanele vârstnice constituie o categorie vulnerabila, pentru a asigura o protecţie sociala adecvata pentru acestea, dar si pentru categorii de persoane afectate economic de raspandirea coronavirusului SARS- CoV-2 fiind necesara majorarea nivelului de venituri pana la care se acorda dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuinţei,

Întrucat procedura de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuinţei, potrivit art. 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protecţie sociala in perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificările si completările ulterioare, prevede depunerea cererilor de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuinţei pana la data de 15 octombrie a fiecărui an pentru stabilirea drepturilor pentru intreg sezonul rece, iar pe parcursul sezonului rece drepturile se acorda incepand cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective, se impune ca masurile sa fie reglementate cat mai curând pentru ca persoanele ale căror venituri se situează la nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari sa poata beneficia de ajutor pentru incalzirea locuinţei pe o perioada cat mai mare din sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021.

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situaţii de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amanata, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanţa de urgenta.

Art. I. – Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protecţie sociala in perioada sezonului rece, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificările si completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:

  1. La articolul 6 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) consumator vulnerabil – clientul, persoana singura/familie, care nu isi poate asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de incalzirea locuinţei si ale cărui venituri sunt situate in limitele prevăzute la art. 8 alin. (2),         (3) si (6), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) si art. 11 alin.

(1) si (2);”

  1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 7. – (1) Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru incalzirea locuinţei energie termica furnizata in sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru incalzirea locuinţei acordat din bugetul de stat, denumit in continuare ajutor pentru energie termica, in situaţia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 1,6 ISR in cazul familiilor si 2,164 ISR in cazul persoanei singure.”

  1. La articolul 8 alineatul (2), litera j) va avea următorul cuprins:

“j) in proporţie de 5%, in situaţia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 1,2302 ISR si 1,6 ISR.”

  1. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează intre 1,6 ISR si 2,164 ISR, compensarea procentuala prevăzută la alin. (1) este de 10%.”

  1. La articolul 8 alineatul (6), literele j) si k) vor avea următorul cuprins:

“j) pana la 61%, in situaţia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 1,2302 ISR si 1,6 ISR;

  1. k) pana la 63%, in situaţia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins intre 1,6 ISR si 2,164 ISR.”
  2. La articolul 9 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

“i) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează intre 1,0802 ISR si 1,6 ISR li se acorda o suma de 0,040 ISR.”

  1. La articolul 10 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

“i) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează intre 1,0802 ISR si 1,6 ISR li se acorda o suma de 0,040 ISR.”

  1. La articolul 11 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

“i) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează intre 1,0802 ISR si 1,6 ISR li se acorda o suma de 0,040 ISR.”

Art. II. – Cererile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuinţei se soluţionează in condiţiile art. 17 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2011, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţa de urgenta.