Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
RAPORT DE EVALUARE
a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023

(vedeti documentul atașat)