Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Buneşti, judeţul Vâlcea

Nr. 6901 din 11.10.2021
Rezultatul final la

Concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Buneşti, judeţul Vâlcea
Având în vedere prevederile art. 62, alin.3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul final Rezultatul final
1. 6562/27.09.2021 Secretar general al UAT Buneşti 164 puncte – ADMIS

• Afişat astăzi 11.10. 2021 ora 15,30 la sediul Primăriei Buneşti, judeţul Vâlcea şi pe pagina de internet a instituţiei.