Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Buneşti, judeţul Vâlcea

Nr. 6892 din 11.10.2021
Rezultatul probei scrise la

concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Buneşti, judeţul Vâlcea
Având în vedere prevederile art. 62, alin.3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

1. 6562/27.09.2021 Secretar general UAT 75 puncte – ADMIS

• Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 11.10.2021, ora 14,00 la sediul Primăriei Buneşti, judeţul Vâlcea, sau conform art.56, alin.3 din HGnr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare;

• Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare care se depune la locul desfăşurării concursului, sediul Primăriei Buneşti.

Afişat astăzi 11 octombrie 2021 ora 12,45 la sediul Primăriei Buneşti, judeţul Vâlcea şi pe pagina de internet a instituţiei.