Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Registrul Agricol

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Primăria comunei Buneşti, judeţul Vâlcea din data de 08 noiembrie 2021

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul final Rezultatul final
1. MIHAIU

ALEXANDRU-

CONSTANTIN

consilier, clasa I, grad profesional debutant 164,75 puncte ADMIS

• Afişat astăzi 08.11. 2021 ora 13,30 la sediul Primăriei Buneşti, judeţul Vâlcea şi pe pagina de internet a instituţiei.