Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Registrul Agricol

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Primăria comunei Buneşti, judeţul Vâlcea din data de 08 noiembrie 2021

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pe care candidează Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. MIHAIU

ALEXANDRU-

CONSTANTIN

consilier, clasa I, grad profesional debutant 100 puncte ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare care se depune la locul desfăşurării concursului, sediul Primăriei Bunesti.
  • Afişat astăzi 08.11.2021 ora 13,00 la sediul Primăriei Buneşti, judeţul Vâlcea şi pe pagina de internet a instituţiei.